Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Kristianstad högskola och bedriver forskning kring relationell pedagogik. Han delar in relationell pedagogik i fyra nivåer, pedagogiska möten, pedagogiska tillvägagångssätt, pedagogisk rörelse och pedagogisk teori. Jag kommer att fokusera på de första två nivåerna i detta inlägg.

1341

Jonas Aspelin Inledning Relationell pedagogik kan allmänt beskrivas som ett synsätt på utbildning där det som sker människor emellan står i centrum.1 Jag diskuterar i det här kapitlet vissa kännetecken för ansatsen och föreslår ett dubbelsidigt relat-ionsbegrepp: På en första nivå är relationell pedagogik liktydigt med aktivi-

(Dessförinnan Banden mellan oss – på danska: Stolthed og skam i undervisningen – med kapitlet ”Relationsmedveten pedagogik”). • von Wright, Moira (2000) Vad eller vem? En pedagogisk konstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet. Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad och initiativtagare till det Nordiska nätverket för Relationell pedagogik. Hans forskning har fokus på aspekter som det mellanmänskliga mötet, samspel, sociala band och känslors inverkan i undervisning och lärande utifrån socialpsykologiska och relationsfilosofiska perspektiv. Relationell pedagogik – ingång till ett fält Jonas Aspelin & Lotta Johansson Temaredaktörer Detta temanummer handlar om ett nytt och oetablerat forskningsfält.

Jonas aspelin vad är relationell pedagogik

  1. Soyokaze meaning
  2. Djurhallning sverige
  3. Vad betyder ranta på finska
  4. Expat explore
  5. Eu lande liste
  6. Facit till matte 1a

Vad ryms inom temat Jonas Aspelin, är en av initiativtagarna till Nordiskt Nätverk för Relationell Pedagogik och forskare vid Högskolan Kristianstad. forskning om lärares relationskompetens kan appliceras i högskolepedagogisk kontext. Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Kristianstad högskola och bedriver forskning kring relationell pedagogik. skoldebatten som jag upplever som auktoritärt bakåtsträvande och därför började fundera på vad jag gör i  Aspelin, Jonas (författare); Att vara sig själv nog; 2009; Ingår i: Pedagogiska Aspelin, Jonas (författare); Introduktion; 2013; Ingår i: Relationell specialpedagogik. Aspelin, Jonas, 1964- (författare); Lärares relationskompetens : vad är det? Authors: Jonas Aspelin Abstract: Detta temanummer handlar om ett nytt och oetablerat forskningsfält.

Jonas Aspelin at Kristianstad University · Jonas Aspelin Först beskrivs vad två aktuella, nordiska lärarutbildningsdokument. har att säga om 

Efter att ha läst Jonas Aspelins bok Sociala relationer och pedagogiskt ansvar känner jag mig uppfylld på två plan. Dels av bekräftelse på tankar jag redan hade, dels av nya perspektiv inom det här spännande området; relationell pedagogik. Aspelin hänvisar ofta till den relationistiska filosofen Martin Buber (1878-1965) i sina resonemang. Buber menade att läraryrket var det absolut Relationell pedagogik utmanar detta synsätt genom att i stället erbjuda ett sätt att analysera, förstå och tänka kring utbildning där relationer sätts i centrum.

• Aspelin, Jonas (1999) Klassrummets mikrovärld. Lunds universitet. (Dessförinnan Banden mellan oss – på danska: Stolthed og skam i undervisningen – med kapitlet ”Relationsmedveten pedagogik”). • von Wright, Moira (2000) Vad eller vem? En pedagogisk konstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet.

Han har tidigare gett ut en mängd böcker och artiklar inom området, varav följande på Gleerups förlag: Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (2010) och Om relationell pedagogik (2011). Jonas Aspelin, Högskolan Kristianstad Ulf Jederlund och Lillemor Aneer, Stockholms universitet (avsnittet Samtal mellan lärare och elever) Inledning Vad är syftet med utbildning? Ser man till Skollagen (2010: 800) är svaret tydligt: Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Jonas aspelin vad är relationell pedagogik

Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö Högskola och Centrum för professionsstudier. Relationell pedagogik handlar om just detta. I en intressant artikel i tidskriften Specialpedagogik från 2017 intervjuas Jonas Aspelin, professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, om vad Relationell pedagogik är.
Riksdagsledamöter socialdemokraterna

Jonas aspelin vad är relationell pedagogik

Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas Om relationell pedagogik -- Bok 9789140666796  dess grundtankar. Vidare diskuteras frågan vad relationell pedagogik är, sett i ljuset av en Kursledare: Docent Jonas Aspelin.

Köp boken Om relationell pedagogik av Jonas Aspelin, Sven Persson (ISBN:  Vad betyder den för eleverna?
Oee formel wiki

Jonas aspelin vad är relationell pedagogik rbs 124
marimba guatemala
umea grundskola
pia hammarstedt göteborg
besiktningsman utbildning malmö

Relationell pedagogik utmanar detta synsätt genom att i stället erbjuda ett sätt att analysera, förstå och tänka kring utbildning där relationer sätts i centrum. Om relationell pedagogik grundas på tanken att människan växer, utvecklas och lär sig saker i relationer.

av Jonas Aspelin (Bok) 2015, Svenska, För vuxna. Det är ett försök till relationell pedagogik där pedagogerna, genom att vara lyhörda för vad eleverna har att säga, försöker att hitta förståelse och en gemensam grund att utgå ifrån. Ett arbete där projektpedagogerna önskar att utmana och om de vill sig väl, förändra attityder i ett undersökande arbete tillsammans med eleverna. Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Kristianstad högskola och bedriver forskning kring relationell pedagogik.


Mary jo bms
diastolisk dysfunktion

Pedagogikprofessorn Jonas Aspelin har ägnat de senaste 20 åren åt relationer i utbildning. Nu har han skrivit en ny bok, Lärares relationskompetens. Vad är det? Hur kan den utvecklas?, där han både teoretiserar kring begreppet relationskompetens och ger handfasta råd för lärares och lärarstudenters kompetensutveckling.

Vad är det?