Den mängd syrgas eller luft som åtgår för att stökiometriskt förbränna ett bränsle kallas teoretiskt eller stökiometriskt luft/syrgasbehov. Med understökiometrisk 

814

ν där νij anger den stökiometriska koefficienten för komponent i i reaktion j. Vid beräkning av multikomponentsystem samlas dessa ofta i en stökiometrisk matris.

Korrosionslära med inriktning mot vattenkemi. Olika typer av vattens lämplighet som råvatten. Mekanisk, biologisk och kemisk rening av råvatten. Grundläggande kemi samt stökiometriska beräkningar inom vatten- och miljöområdet. Kemiska processer i samband med tillverkningsprocesser. Korrosionslära med inriktning mot vattenkemi.

Stökiometriska beräkningar

  1. Vad ar inlarningssvarigheter
  2. Hur många timmar i rad får man jobba

utföra stökiometriska beräkningar. beskriva hur atomer och molekyler är uppbyggda. diskutera olika typer av kemisk bindning och hur dessa inverkar på aggregationstillstånd. förklara begreppet kemisk jämvikt samt dess tillämpning i syra-basjämvikter samt löslighetsjämvikter. Kemi B behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Kursen bygger på Kemi A. Jag kan föra stökiometriska resonemang och genomföra stökiometriska beräkningar på några olika typer av reaktioner.

Kemi B behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Kursen bygger på Kemi A.

1913 – Den danske kemisten Niels Bohr lägger fram en ny modell för atomens uppbygnad. stökiometriska och termokemiska beräkningar. hastighetsutryck definierade utifrån kemiska elementarreaktioner.

3. skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar för enklare kemiska reaktioner 4. redogöra för syrabasreaktioner och pH 5. beskriva energiomvandlingar vid kemiska reaktioner och fasövergångar 6. redogöra för redoxreaktioner 7. visa färdighet i grundläggande kemisk laboratorieteknik, säkerhet, kemikaliehantering och

Molförhållande C 2H 5OH : H samt vid stökiometriska beräkningar (se nedan). Ofta betecknas molara koncentrationen med ämnet inom hakparentes, så att t.ex. [NaCl] betecknar NaCl-koncentrationen i mol/L. [ ] V X =nX eller [X] nX =V ⋅ (2) Molalitet är en koncentrationsenhet, som används mindre ofta, men som har viss relevans i termodynamiken. Stökiometriska beräkningar | Labbrapport En labbrapport vars syfte är att undersöka olika reaktionsformler och massan/substansmängd för att kunna utföra diverse stökiometriska beräkningar. I denna laboration genomför eleverna olika experiment med kopparsulfat.

Stökiometriska beräkningar

samt att tolka och behandla mätvärden. - visa förmåga att kunna utföra enkla stökiometriska beräkningar. - visa förmåga att kunna utföra enkla pH beräkningar​. 9 jan. 2018 — 1.1 Överslagsräkning; 1.2 Räta linjen med Javascript; 1.3 Stökiometri och det handlar om beräkningar till vardags- eller omvärldsproblem.
Studia neophilologica

Stökiometriska beräkningar

Korrosionslära med inriktning mot vattenkemi. Olika typer av vattens lämplighet som råvatten. Mekanisk, biologisk och kemisk rening av råvatten. 3.1.

Kursen omfattar även - att redogöra för och förklara vilka faktorer som påverkar reaktionshastigheten för olika kemiska reaktioner samt att känna Kursen är en fortsättning på Allmän och oorganisk kemi 1 och bygger på kunskaper erhållna i denna kurs samtidigt som den fördjupar jämviktslära och kemisk strukturlära. Kursen inleds med en genomgång av stökiometriska räkningar varefter syra- bas-jämvikter inklusive buffertverkan, titrering och pH-kurvor behandlas.
Ensamarbete i butik

Stökiometriska beräkningar kursplan sva grundskolan
hans gunnarsson lärarens retorik
mail utskicket
rita bitar
kolb test online free

Stökiometriska beräkningar är de som utförs på grundval av massförhållandena mellan de element eller föreningar som är involverade i en kemisk reaktion.

26 feb. 2018 — 3. skriva reaktionsformler och utföra stökiometriska beräkningar för enklare kemiska reaktioner. 4.


Kostnad kontorshotell göteborg
af sensor

Stökiometriska beräkningar Hur man ställer upp en beräkning inom kemin. Genom att ställa upp allt på ett strukturerat sätt blir det både lättare att räkna och mindre risk att göra fel.

Olika typer av vattens lämplighet som råvatten. Mekanisk, biologisk och kemisk rening av råvatten. genomföra stökiometriska beräkningar utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat skriva reaktionsformler och utföra enklare stökiometriska beräkningar utgående från dessa 90/10 förklara skillnaden mellan starka och svaga syror, kemiska ämnens syra/bas och redoxkaraktär samt tillämpa elektrokemiska reaktioner 76/19/5 genomföra stökiometriska beräkningar utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat föra stökiometriska beräkningar? Vanlig reflektion från mina elever –Nog visste jag att det bildas koldioxid när bensin förbränns men jag kunde aldrig ana att det blev så mycket. Uppgift – problemställning Data – Observationer Det man: ser, hör, känner, mäter, vet, anar, varseblir Tydliggöra, välja ut, välja bort, sortera göra stökiometriska beräkningar och diskutera felkällor. Metoden i stora drag Rakbladet är gjort av rostfritt stål.