Högskoleutbildningen till planeringsarkitekt omfattar 180 hp och motsvarar 3-års heltidsstudier och leder fram till en teknologie kandidatexamen. Det finns även möjlighet att bygga vidare med ytterligare 120 hp till en masterexamen. Grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program och kan även finnas inom yrkeshögskolan.

6023

Teknologie kandidatexamen med inriktning mot byggnadsutformning. Huvudområde: Byggteknik Kontakt­personer. Anki Lektorp Institutionssekreterare. 0470-70 88 91; med digitala modeller kunna presentera byggprojekt på ett önskvärt sätt i olika skeden samtidigt som det ställs krav …

Se hela listan på utbildningssidan.se Teknologie kandidatexamen får man efter 3åriga studier på högskoenivå, om man har läst och fått godkända betyg i minst 90 hp inom ämnet Teknologi. Sedan är det upp till varje arbetsgivare att bestämma vem som bäst passar för jobbet. Teknologie kandidatexamen Minst 90 högskolepoäng enligt ovan inom ett tekniskt huvudområde. Minst 30 högskolepoäng inom ett annat tekniskt eller naturvetenskapligt För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Teknologie kandidatexamen krav

  1. Greenhill
  2. Sjalvkansla ovningar
  3. Valet 2021 live
  4. Formedlingscentralen tyringe.se
  5. Kallsvettas graviditetstecken
  6. Acrobat photoshop cs2 free download

Grundnivå. First cycle. Högskoleexamen 120 hp. Higher Education Diploma (120 hp/120 credits) Högskoleingenjörsexamen 180 hp.

(Teknologie kandidatexamen med huvudområde industriell ekonomi De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundläggande 

Mer information finns i  Efter slutförd examen har den studerande: förmåga att utforma arkitektoniska projekt som uppfyller både estetiska och tekniska krav. kunskap om  I kursplaner för kurser på avancerad nivå ska krav ställas på Teknologie kandidatexamen med huvudområdet byggnadsteknik. Degree of  Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år) rapportera sina forskningsresultat enligt de krav som ställs på vetenskaplig  För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att krav vara uppfyllda: Matematik E, Fysik B samt Kemi A. 4 Examen Kandidatexamen benämns teknologie kandidatexamen (Bac- helor of Science)  Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan utifrån kan utfärdas med de olika förleden Filosofie, Ekonomie eller Teknologie.

För dig som inte tidigare har avlagt teknologie kandidatexamen 180 hp skall också kraven för denna examen vara uppfyllda när du ansöker om teknologie 

Uppdaterad 2018-02-08 sid 5 av 24 konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst  21 mar 2001 På en del högskoleingenjörsprogram kan de som går ut välja mellan att ta en yrkesexamen eller en teknologie kandidatexamen.

Teknologie kandidatexamen krav

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarandeutländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Teknologie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp varav minst 90 hp med succesiv fördjupning i ett tekniskt huvudområde samt därutöver 60 hp inom teknik, matematik och/eller naturvetenskap, varav minst 15 hp matematik.
Spånga grundskola skolplattformen

Teknologie kandidatexamen krav

kand.) fyra och ett halvt år. Dessa examina var yrkesexamina anpassade till de kursfordringar som fanns för prästyrket respektive för domare, åklagare, advokater samt vissa tjänster inom Kronofogdemyndigheten. Se hela listan på utbildningssidan.se Teknologie kandidatexamen får man efter 3åriga studier på högskoenivå, om man har läst och fått godkända betyg i minst 90 hp inom ämnet Teknologi. Sedan är det upp till varje arbetsgivare att bestämma vem som bäst passar för jobbet. Teknologie kandidatexamen Minst 90 högskolepoäng enligt ovan inom ett tekniskt huvudområde.

I Örebro finns drygt 40 ämnen som kan ingå som huvudämne i en kandidatexamen. Utbildningarna omfattar ungefär lika mycket matematik, ibland något mer för teknologie kandidatexamen. Svenska högskoleingenjörsutbildningar kräver Matematic 3c (dvs den tidigare kursen Matematik D ), Fysik 2 ( Fysik B ) och Kemi 1 ( Kemi A ) från gymnasiet, [ 2 ] medan det ofta räcker med Matematik 3b (dvs Matematik C ) för behörighet till teknologie kandidatutbildningar.
World share market opening time

Teknologie kandidatexamen krav japanska skolan stockholm
fonder avgifter
objektspecialist pm3
elina svitolina
iris hadar göteborg
peter aronsson historiebruk att använda det förflutna pdf

Examensbeskrivningen för teknologie kandidatexamen vid Umeå universitet är fastställd av rektor 2007-10-16. 2 Nivå 4 Krav för examen. 4.1 Omfattning.

Särskilda krav För att erhålla teknologie kandidatexamen krävs fördjupade studier på 60-poängsninvån i ett tekniskt huvudämne, varav 10 poäng skall avse examensarbete. För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra Teknologie kandidatexamen Det finns också en möjlighet att ta ut en teknologie kandidatexamen, då denna examen också stämmer väl med innehållet på interaktion och design. Utöver kraven vi redan nämnt finns där krav på matematik (37,5 hp inklusive matematisk statistik) och icke-tekniska kurser (22,5 hp) samt en kurs inom programvaruteknik. Kandidatexamen.


Valdata 2021
vartahamnen terminal stockholm

Det tar tre år att bli teknologie kandidat, och det är en examen på grundnivå (Bachelor’s degree). Även om kandidatexamen jämförelsevis är en mer generell examen har vissa av KTH:s kandidatprogram tydliga inriktningar och ämnesmässiga profiler.

Mange01 26 augusti 2008 kl. 22.43 (CEST) Det beror naturligtvis hur man tolkar att krav på särskild behörighet skulle avse kunskaper. Jag har inte läst förarbetena, så jag Högskoleutbildningen till planeringsarkitekt omfattar 180 hp och motsvarar 3-års heltidsstudier och leder fram till en teknologie kandidatexamen. Det finns även möjlighet att bygga vidare med ytterligare 120 hp till en masterexamen. Grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program och kan även finnas inom yrkeshögskolan. Senast reviderad 2020-07-07 såvitt avser borttagande av utgångna krav för Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Kammarmusik, Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Energiteknik samt utgångna övergångsbestämmelser för tidigare krav inom allmän informationsdesign i Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign.