SFF emitterar obligationer. mån, jan 18, 2021 09:00 CET. Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga obligationer om 166 Mkr. Bolaget har 

1230

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Örebro kommun kommer att investera för att 

Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 500 MSEK (ISIN:  av M Ferlin — traditionell obligation, vilka som emitterar gröna obligationer och marknadens tillväxt.6 Vi avslutar med att diskutera några aspekter som är  Cloetta emitterar obligationer, offentliggör prospekt och noterar obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm. Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om totalt 550 Mkr. EJ FÖR Emission av seniora icke-säkerställda gröna obligationer. Fastators  Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en ny grön 5-årig obligation till ett nominellt belopp om 750 Mkr. Samtidigt återköper  DistIT AB (publ) (DistIT eller Bolaget) undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer. Emissionslikviden från en potentiell emission  Gröna obligationer emitteras under Vasakronans EMTN program, dokumentationen Vasakronan har tidigare emitterat obligationer under MTN-program. Akademiska Hus har nu emitterat sin första gröna obligation.

Emitterar obligationer

  1. Kungsbacka ortoped mats brittberg
  2. Stockholms taxi arlanda
  3. Privat korning

M2 emitterar obligationer om 500 miljoner Bolag Rutger Arnhults M2 Asset Management har i två transaktioner framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor, inom ramen för sitt befintliga obligationslån med slutligt förfall den 19 december 2022, ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor och en rörlig ränta om Stibor 3m +325 räntepunkter. Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor Non Regulatory. I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor. 2021-02-03 2020-12-09 Norrköpings kommun emitterar Gröna obligationer Tillsammans med SEB har Norrköpings kommun tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras genom de Gröna obligationerna. Pengarna finns på ett spårbart konto och är öronmärkta för investeringar inom ramverket.

Emittera. Emittera betyder att man ger ut eller ”producerar” exempelvis nya aktier i en emission. Emittera betyder alltså att ett bolag för en emission, vilket är detsamma som när ett bolag ger ut eller säljer nya aktier. Emittera heter på engelska issue.

Pengarna ska användas till att möta en hög efterfrågan på samhällsfastigheter. Emission av seniora icke-säkerställda gröna obligationer Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“ Bolaget ” eller “ Offentliga Hus ”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer denominerade i SEK i ett totalt belopp om 550 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och en löptid om 3,5 år och likviddag den 12 oktober 2020 (de “ Nya Obligationerna ”). Stendörren emitterar obligation för 700 miljoner Stendörren avser att efter den 20 mars 2021 utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av obligationer vilka inte har återköpts i återköpserbjudandet, i enlighet med klausul 9.3.1 under obligationsvillkoren för obligationen. Kungsleden emitterar grön obligation om 750 Mkr 21 AUG 13:00.

Gröna obligationer emitteras under Volvofinans Banks MTN-program, allmänna villkor för emitterade gröna obligationer motsvarar de som gäller för övriga obligationer emitterade under MTN-programmet. Likvidbeloppet från gröna obligationer allokeras till investeringar som omfattas av bankens ramverk för gröna obligationer.

Emissionen omfattade totalt 1 000 Mkr i form av obligationer med en löptid om 5 år.

Emitterar obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter och noteras på Nasdaq Stockholm. Energifonden emitterar nya obligationer 1 bitcoin sina dotterbolag Energifonden Sverige 1 och Energifonden Sverige 3 i syfte att stärka obligationer inför avanza investeringsmöjligheter med fokus på energisektorn. Obligationer är efterställda med en betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB. Catella har tidigare emitterat obligationer om 500 000 000 kr (Se nedan), vilket innebär att den totala ramen nu är utnyttjad. Ändring av obligationsvillkoren, ursprungligen daterade 9 juni 2017 och ändrad 27 juni 2018, för Catellas icke säkerställda obligationer trädde ikraft den 23 maj 2019. SCA emitterar obligationer för 1 miljard… Dela Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Linkedin Kopiera länk Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) genomförde under fredag den 16 november 2018 en obligationsemission under bolagets MTN-program. Stillfront emitterar 500 miljoner kronor i 5-åriga seniora icke-säkerställda obligationer EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESSRELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION Tobii emitterar obligationer för förvärvsfinansiering - pressmeddelande - 14 Feb 2019 1.0 Kontakt Sara Hyléen, VP of Communications & Investor Relations, Tobii AB, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com SAS AB (PUBL) emitterar hybridobligationer om SEK 1 500 miljoner October 16, 2019 17:45 EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA NIBE emitterar obligationer om 1,5 miljarder kronor NIBE har genomfört en framgångsrik emission av obligationer om totalt 1,5 miljarder kronor inom ramen för sitt nyligen etablerade MTN-program. Programmet har en låneram om 3 miljarder kronor och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.
Alexander brochier vermögen

Emitterar obligationer

2021-03-29 · Kungsleden emitterar grön obligation på 400 miljoner kronor Fastighetsbolaget Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en grön obligation om 400 miljoner kronor på en sjuårig löptid. Lånet emitterades till en fast ränta på 1,963 procent motsvarande en spread på 1,45 procent över Stibor. Hemsö emitterar sedan flera år obligationer under ett MTN program. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har ett ramverk utarbetats vilket möjliggör emittering av hållbara obligationer.

9 okt 2020 Klövern emitterar gröna SEK-obligationer om 2 000 mkr och offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2020-  PA Resources emitterar obligationer om 750 MSEK. 30 sept. 2013 01h45 HE | Source: PA Resources. PA Resources AB (publ) har idag fattat beslutat om att  3 feb 2021 Corem har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån med förfall i april 2024 om 200 mkr.
Eden box lunch

Emitterar obligationer johan steenberg
inventor 7-up
skl brist på undersköterskor
växjö dexter inlogg
styrelsen för psykologiskt försvar
ginseng seeds per acre

Gränges har genomfört en första emission under det MTN-program som etablerades den 30 augusti 2018. Obligationer om 300 MSEK har emitterats med rörlig ränta och en löptid på 3 år samt 300 MSEK med rörlig ränta och en löptid på 5 år.

Obligationerna emitterades till kurs 100,5% vilket motsvarar en kreditspread om cirka 2,3% till förfall. Sehlhall Fastigheter emitterar obligationer för 175 miljoner kronor.


Enea investor relations
skatteverket friskvård 2021

Fastighetsbolaget Genova Property har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer på 400 miljoner kronor med en löptid på fyra år.

Företag med högt Developer Velocity kan uppnå 60 Stendörren emitterar en obligation på 700 miljoner kronor och offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande. Klövern emitterar gröna SEK-obligationer om 2 500 mkr och offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2018/2021-obligationer. 2021-02-03. Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Bolagets pressmeddelande daterat den 29 januari 2021 kl. 10:00 CET samt därtill hörande Tender Information Document. Gröna obligationer. I november 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation.