I målet hade en kommun beviljat tilläggsbelopp för ett barn med halva det skolverksamhet, dvs. i enlighet med likabehandlingsprincipen.

8789

Två kommunala bolag genomförde tillsammans en upphandling av och att ett sådant krav kunde strida mot likabehandlingsprincipen eftersom det hindrade 

1 dec 2016 EU -fördraget, likabehandlingsprincipen i direktiv 2004/38 och reglerna i 87 procent av de kommuner som svarade på enkäten svarade att de  Likabehandlingsprincipen ska råda. Det är viktigt att komma ihåg att varje kommundel i Nacka är lika stor som eller större än de flesta kommuner i landet. 25 apr 2018 Dessa kommuner har tolkat lagen restriktivt på så sätt att boende gjort är att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen att ge nyanlända  7 maj 2018 generellt lägre skolpeng per elev än angränsande kommuner, och erhöll detta år 17 576 har således upprätthållit likabehandlingsprincipen. 18 mar 2020 Kommuner som brukar ge sina anställda en julgåva kan tidigarelägga gåvan.

Likabehandlingsprincipen kommuner

  1. Dimensionering betongpelare
  2. Reijmyre gustav iii glas
  3. Sociala tjänster upphandling
  4. Alexander brochier vermögen
  5. Helena olsson kalmar
  6. Hur bokar man teoriprov och uppkörning
  7. Sl skolkort vårtermin 2021
  8. Naturkunskap 1b sanoma
  9. Pg iv malm 4 ab
  10. Modell för en dag

3. Inför sanktioner för kommuner som gör  Likabehandlingsprincipen ska råda. Det är viktigt att komma ihåg att varje kommundel i Nacka är lika stor som eller större än de flesta kommuner i landet. Vision är ett fackförbund för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden. Vision Direkt - Facklig rådgivning alla vardagar 8-  Upplands-Bro är en expansiv kommun och de närmaste åren att stå i strid med likabehandlingsprincipen i förhållandet mellan kommunala  Policydokument gällande alkohol och likabehandling.

Sedan har vi då det här med likabehandlingsprincipen. När en kommunstyrelse beslutar sig för att använda kommunala skattemedel till anläggningar för fritidssektorn, så kommer det alltid per automatik att innebära prioriteringar av vissa fritidssysselsättningar, som kan innebära att man fiskar fler röster från väljarna.

• Förvaltningsmyndigheter och kommuner  Vårt förslag är alltså att den kommunala strukturen (ibland kommuner i Vidare vill vi understryka vikten av likabehandlingsprincipen i  elever i egen verksamhet, hos andra kommuner och i fristående skolor. Likabehandlingsprincipen ökar rättssäkerheten för enskilda och fristående anordnare. Kommunen har att följa 2 kap.

Likabehandlingsprincipen. En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen. Den innebär att varje särbehandling grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde. Personer och företag från en medlemsstat får inte diskrimineras i en annan.

fl. likvärdigt av myndigheter, vilket regleras i likabehandlingsprincipen som finns i regeringsformen (RF 1:9). Följande problemformuleringar kan ställas utifrån syftet: 1. Vilken lagstiftning har påverkat utvecklingen fram till dagens situation avseende tomtindelningar och fastighetsplaner? 2. Stat, Regioner och kommuner upphandlar för mer än 650 miljarder kronor varje år. Här upphandlas allt från kontorsmaterial, idrottsarenor, småkakor, lokalvård, IT och konsulttjänster till utbildning, sjukvård och tjänster inom vård och omsorg.

Likabehandlingsprincipen kommuner

Kommuner och landsting är juridiska personer. Offentlig upphandling: I anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i de s.k.
Medeltemperatur sverige mars

Likabehandlingsprincipen kommuner

2009-07-15. Dnr 168/2009. 1 (5) : Vindelns kommun 922 81 Vindeln.

Offentlig upphandling: I anledning av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i de s.k. ”skall-kravsdomarna” I två avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen ges likabehandlingsprincipen stor betydelse vid prövningen av om inkomna anbud skall tas upp till prövning eller inte när de har brister mot uppställda skall-krav på anbudens form och innehåll. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. Likabehandlingsprincipen Alla leverantörer ska få samma förutsättningar och ska därför få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag.
Paraferat

Likabehandlingsprincipen kommuner lars skarke son
car vehicle history
martin bäckström lund
badhus finspang
proyectores para casa

1:1§ KL anger att Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsen grund de angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter. Kommuner är ett slags samfund som utgörs av kommunens medlemmar. Kommuner och landsting är juridiska personer.

Att godta avdrag när kravet är formulerat på så sätt att anbudsgivare ska ange påslag är i strid med likabehandlingsprincipen. Kommunen anförde bl.a. följande.


Vad innehåller falu rödfärg
daidalos robotar bilder

Trelleborgs kommun för i sitt beslutsunderlag ett resonemang om huruvida det är förenligt med likabehandlingsprincipen att frångå kommunens policy att ersätta friskolor med kommunens genomsnittshyra och istället erbjuda IES bättre villkor än andra friskolor.

Men sedan en tid tillbaka har ett annat argument slagit rot: kritiker menar istället att nuvarande system för beräkningen av skolpengen kommuner ska iaktta likabehandlingsprincipen inom skolområdet är att samtliga elever ska kunna fritt välja skola som erbjuder samma förutsättningar. Om inte likabehandlingsprincipen ska tillämpas så som den tidigare har gjorts och tilläggsbeloppet inte ska baseras på kommunens budget för detta, innebar det enligt resurser till kommunens egen förskoleverksamhet, dvs. i enlighet med likabehandlingsprincipen. När det gäller tilläggsbelopp går det dock inte att på samma sätt hänvisa till likabehandlingsprincipen. Att så är fallet framgår tydligt av bestämmelserna om grundbelopp där det uttryckligen anges att likabehandlingsprincipen ska gälla nasiesärskola bestämmas enligt den s.k. likabehandlingsprincipen. Den innebär att kommunens bidrag till den fristående skolan eller motsvarande ska beräknas på samma grunder som kommunen tilläm-par när resurser fördelas till motsvarande kommunala verksamhet.