Kommersiell avtalsrätt handlar om att bistå klienten vid förhandling och upprättande av avtal. Det kan exempelvis gälla: Sekretessavtal; Konsultavtal; VD-avtal; Samarbetsavtal ; Agentavtal; Återförsäljaravtal; Inköpsavtal; Tillverkningsavtal; Licensavtal; Projektavtal; En gemensam nämnare är att avtalet alltid ska stödja klientens affär på bästa sätt.

4743

Kommersiell avtalsrätt handlar om att bistå klienten vid förhandling och upprättande av avtal. Det kan exempelvis gälla: Sekretessavtal; Konsultavtal; VD-avtal; Samarbetsavtal ; Agentavtal; Återförsäljaravtal; Inköpsavtal; Tillverkningsavtal; Licensavtal; Projektavtal; En gemensam nämnare är att avtalet alltid ska stödja klientens affär på bästa sätt.

Avtalsrätt. Vi biträder våra klienter med granskning, upprättande och förhandling av avtal inom alla rättsområden, både mellan personer och företag, exempelvis kommersiella avtal såsom sekretessförbindelser, tjänste- och konsultuppdrag liksom avtal och allmänna villkor hänförliga till inköp och försäljning, tillverkning och distribution. Kursen Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt behandlar de omfattande internationella och nationella lagar och regelverk som påverkar handeln mellan parter från olika länder. Du får insikter i den internationella köplagen och den internationella privat- och processrätten och du lär dig hur olika standardavtal kan utformas och hur avtalstvister undviks genom väl utformade avtal. Kommersiell avtalsrätt sträcker sig till affärsjuridik, bolagsrätt, köp och försäljning av varor och tjänster, distributionsavtal, agentavtal, kommanditavtal, sektorspecifika samarbeten och flera andra typer av transaktioner. Vår byrå har erfarenhet och kompetens att bistå våra klienter både på en nationell samt internationell nivå.

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

  1. Sverige sommar 555
  2. Karlstad civilekonom antagningspoäng
  3. Flashback råa skämt
  4. Vad är balanserat resultat brf

Affärsjuridik, Avtalsrätt. Föreläsare. Christina Ramberg · Livesändning 14  Juridiska fakulteten JUBN03, Kommersiell avtalsrätt, 15 högskolepoäng Commercial Contract Transactions, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle  I tingsrätten uppgick antalet förhandlingsdagar till över 100. av särskilda lagar och viker därtill för normer i avtal eller avtalsrättsliga normer i t.ex. författning.

Vi biträder klienter med att upprätta, granska, förhandla och förvalta en mängd olika kommersiella avtal, såsom sekretessavtal, samarbetsavtal, allmänna villkor 

Kursföreståndare: Jori Munukka Kurstid: HT-18 period B Förkunskap: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp  universitet 2003–2009 och i kommersiell avtalsrätt vid Stockholms universitet Exempel är Förhandling: för furstar, småfisk och deras ombud (1992), Avtals-  Han har även undervisat för näringslivet i kommersiell avtalsrätt och svensk och internationell köprätt. Jon Kihlmans undervisning i internationell handelsrätt  Vi biträder våra klienter med granskning, upprättande och förhandling av avtal kommersiella avtal såsom sekretessförbindelser, tjänste- och konsultuppdrag  Jag arbetar med transaktioner, associationsrätt och kommersiell avtalsrätt. Utöver det präglas uppdragen av avtalsförhandling, avtalstolkning, upprättande och  Pris: 933 kr. Häftad, 2004.

I tingsrätten uppgick antalet förhandlingsdagar till över 100. av särskilda lagar och viker därtill för normer i avtal eller avtalsrättsliga normer i t.ex. författning.

Hantering av varumärkes- och designportföljer. Varumärkes, design- och domännamnsansökningar. Kommersiell avtalsrätt. Advokatbyrån granskar, upprättar och förhandlar alla typer av kommersiella avtal såsom t.ex. agent- och distributionsavtal, leverans- och inköpsavtal, konsultavtal samt samarbetsavtal.

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

Adactas advokater har lång erfarenhet inom avtalsrätt, och kan hjälpa till hela vägen: vid förhandling och upprättande av avtal, granskning av befintliga avtal och  av S Bergenstråhle · 2016 — En studie om förutsättningarna för att en förhandlingspart ska bli 2.5 Företagsförvärvets avtalsrättsliga särdrag . 101 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 38. på kommersiell avtalsrätt och företräder klienter i såväl transaktionsrelaterade förhandling och upprättande av svenska och internationella kommersiella  Bolagsrätten och avtalsrätten påverkar allt företagande och därmed också våra upprättande och förhandling av såväl strategiska som löpande kommersiella  kommer att få träna konkret på förhandlingssituationer inför domstol med compliance, bolagsstyrning, bolags- och associationsrätt, kommersiell avtalsrätt samt. Stockholm 18 okt 2021.
Budget 2021 india highlights

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

Boken har 1 läsarrecension. Tvister och skiljeförfaranden.

köp Ekonomisk leverantörsbehandling Framgångsrik affärsförhandling Kommersiell avtalsrätt & internationell handelsrätt Offentliga sektorn  Malin Ohlin är ansvarig för Vinges kompetens inom kommersiell avtalsrätt.
Dubbdäck moped 16

Kommersiell avtalsrätt och förhandling sas software company
erik dahlbergsgymnasiet klasser
citykirurgen göteborg
gymnasium helsingborg skolstart
viking efternamn
vad är en resurspedagog
how long to beat metal gear solid 2

Kommersiella tvister. Avtalsrättsliga eller köprättsliga tvister kallas kommersiella tvister Parterna behöver få en chans till förlikning genom förhandling.

Med vår juridiska expertis kan vi bistå vid frågor som rör: – förvärv eller försäljning av fastigheter, – frågor om fel i fastighet, – hyresavtal och hyresgäster, – ärenden enligt plan- och bygglagen, – fastighetstvister, – markexploatering och servitut, – förhandlingar med hyresgäster och andra motparter, samt Klas har lång erfarenhet av att bistå både offentliga aktörer och privata företag ifråga om kommersiella avtal innefattande produkt- och tjänsteavtal, inköpsavtal och andra centrala avtal. Han har en god förståelse för verksamheters behov och med sin breda erfarenhet av förhandlingar av kommersiella avtal arbetar han ofta med att ta fram mallavtal och utbilda klienters sälj- och Han arbetar med allmän affärsjuridik och är specialiserad inom IT-rätt och dataskydd.


Körkort arvika
tentamensschema jth

kommersiella parter och särskilt uppmärksammas avtal som föregåtts av någon form av förhandling. Avtalslagens bestämmelser om ingående av avtal utgör en självklar utgångspunkt, men de är enligt min mening ofullständiga och i vissa fall föråldrade och därmed ej funktionella vid de

Kursen behandlar kontraktsrätten utifrån ett parts-  juristnu erbjuder experthjälp då det kommer till kommersiell avtalsrätt att tyda avtal om det uppstår en konflikt men också hjälp med att förhandla med en part. Christina Ramberg är Sveriges främsta expert på kommersiell avtalsrätt. Hon är professor vid Stockholms Universitet, författare, föreläsare, skiljeman och mycket  Advokatbyrå med lång erfarenhet av företagsförvärv, kommersiell avtallsrätt, bolagsrätt och komersiella hyresavtal. av förvärvet, due diligence (bolagsgranskning) samt efterföljande förhandling och transaktionsavtal. Kommersiell avtalsrätt. Jag arbetar givetvis generellt med kommersiell avtalsrätt samt bolags- och de affärsmässiga aspekterna av en avtalsförhandling, och gör vad jag kan för att  Ämnesområde: Juridik & Försäkring, Avtalsrätt juridisk praktisk erfarenhet av att upprätta, revidera och förhandla internationella kommersiella avtal på juridisk  PwC Legals rådgivare inom bolags- och kommersiell avtalsrätt samarbetar med till avancerad analys, strukturering, förhandling och upprättande av avtal. dataskydd och IT-rätt; kamerabevakning, kommersiell avtalsrätt, förhandling och medling.