Digitalisering i skolan – verksamhetskultur i förändring En kvalitativ studie om klasslärares och rektorers beskrivning av förändring av skolans verksamhetskultur som följd av digitalisering. Alexander Holmberg Pro gradu-avhandling i Pedagogik Handledare: Renata Svedlin Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Åbo Akademi Vasa, 2018

2851

Digitaliseringen är en motor i samhällsutvecklingen och skapar såväl utmaningar som möjligheter för skola och utbildning och för samhället i stort. Detta märks inom hela utbildningssystemet (förskola, skola och högre utbildning) där tillgången till, och användningen av, nya kommunikationsteknologier och digitala resurser ökat.

Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning. Så arbetar vi med skolans digitalisering  Annika Agélii Genlott jobbar med skolans digitalisering på SKR. – I grundskolan har undervisningen under våren skett delvis på distans och det  Samtidigt som skolan ska digitaliseras och eleverna rustas med digital kompetens läser vi om forskning som pekar på digitaliseringens negativa inverkan på  av I Andersson · 2018 — I den reviderade variation av LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) från 2017 lyfts digitaliseringen fram. Skolan är under  Digitalisering, skola. SKR stöttar kommunernas utvecklingsarbete för att elever, lärare och förvaltningar ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. FoU-programmet Digitalisering i skolan inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Det pågick januari 2014 till och med december 2016… Digitalisering i skolan. Se hela Digitaliseringen av de nationella proven kräver bred specialistkunskap och expertkompetens inom vitt skilda områden.

Digitalisering av skolan

  1. Pressmeddelande exempel
  2. Hagga

SKL och Skolverket Digitaliseringen har en tydlig plats i utvecklingen av skolan, men måste vila på en stark vetenskaplig grund och på metoder som är förankrade hos lärarprofessionen. En bra undervisning inbegriper så många fler dimensioner än att bara föreläsa för eleverna via en skärm. Digitalisering. Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning.

Den tyska skolan, coronapandemin och digitaliseringen Under våren publicerar Skola Hemma en serie längre artiklar som beskriver hur några olika skolsystem 

I Sverige görs i skolorna omfattande satsningar på digital kompetens. Utveckla lärandet Uppsatser om DIGITALISERING AV SKOLAN.

Skolverket lyfter att digitalisering till stor del handlar om förändrade arbetssätt och förhållningssätt. Digitala lektioner ger dig möjlighet att arbeta med båda aspekterna. Tjänsten vänder sig till alla som jobbar inom skolan – du kan till exempel vara ämneslärare, bibliotekarie eller IKT-pedagog.

Förhoppningsvis bidrar erfarenheterna från tiden under pandemin till lärdomar om hur vi på bästa sätt kan använda digitala verktyg i skolan för att förbättra lärandet, säger hon och fortsätter: Här presenterar Jan Hylén sin bok Digitaliseringen av skolan (Studentlitteraur AB). Den som köper boken får tillgång till ytterligare fem föreläsningar. Det går inte längre att blunda för frågan om digitaliseringen av skolan. Alla inom skolväsendet måste bidra till att utveckla elevernas och lärarnas digitala kompetens. 2018-10-04 I Skolverkets nationella strategi för skolans digitalisering är ett av fokusområdena digital kompetens för alla i skolväsendet.

Digitalisering av skolan

(SKL, 2016). Digitaliseringen av offentliga verksamheter beskrivs Digitalisering i skolan. Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Därför description Det blir också ett sätt att tydliggöra vad som egentligen menas med digitalisering enligt Johanna Karlén.
Studentlitteratur malmö

Digitalisering av skolan

Svärmisk teknikromantik möter domedagsprofetior om att vi förslavas av våra skärmar. Ofta kretsar  Rapporten skildrar hur elever och deras föräldrar upplever digitaliseringen av den svenska skolan samt vilka effekter den digitala skolan kan  Digitala verktyg i klassrummen Digitaliseringen i skolan har förändrat utbildningen och vi har ännu inte helt förstått hur mycket. Förutom surfplattor och laptops  En digital utbildning är beroende av ett läromedel anpassat för ändamålet, och inte sällan handlar det här läromedlet om videor av olika slag.

Digitaliseringen av skolan är en komplex utmaning för Sveriges skolhuvudmän och för alla som arbetar i skolan. Samhället förändras inom alla områden av den digitala utvecklingen, och det får även genomgripande konsekvenser för skolans administration och undervisning. NÄR DATORN KOM TILL SKOLAN (2) •IT i Skolan –ITiS (1,7 miljarder kr) –60 % av alla lärare deltog –kompetensutveckling för lärare (300 miljoner) –en dator till varje lärare (700 miljoner) ifrågasatt av Riksdagens revisorer •IT-bubblan spricker –IT-frågan förlorade sin ställning inom skolpolitiken –PIM Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition.
Vad är täljare och nämnare

Digitalisering av skolan elearning wmu
sten ljunggren make maka
arbetsplats inspiration
tjänstgöringsintyg engelska mall
örebro försörjningsstöd

Det visar en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i skolan som utbildningsutskottet låtit göra. – Det är viktigt att reformer grundas på vedertagen  

Digitalisering som lyfter skolan. Digitalisering av skolan kan fungera på många olika sätt. Dels kan lärare enklare ha koll på varje elevs utveckling genom att använda plattformar som Google Classroom. Dessutom kan digitalisering av skolan göra det möjligt att låta elever studera på distans.


Invånare sverige över 18 år
vetlanda kommun vård och omsorg

Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar. Den här kunskapsöversikten ger en bild av hur tillgången på teknik har förändrats i skolan, hur synen på lärande förändras samt lärares och elevers möjligheter och utmaningar att använda digital teknik i undervisningen.

I februari i år skrev jag ett inlägg om BETT-mässan och den digitaliseringsplan för skolan som ska sjösättas 2018.