Betydelsen av dessa kombinationer och övriga farlighetsnummer finns i ADR.Som exempel kan nämnas kombinationerna 90 och. 99 som betyder att ämnet har 

2915

Org.nummer. 559190-3405. Momsregistret. Registrerat. Registreringsår. 2019. Bolagsform. Aktiebolag. Moderbolag. ADR Förartjänst Götaland AB. F-skatt.

Title: Transportdeklaration UN 3245 20140310.xlsx Adr Fastighet Nyköping AB (559102-6090). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. TENSIDER, FLYTANDE, EJ ADR Surfactants, Liquid Materialet avser flytande tensider, ytaktivt rengöringsmedel med ett pH mellan 3-12. Dessa ämnen är ofta frätande och skadliga att få i ögonen och på huden. En tillfällig ändring är en ADR-beställning som tillfälligt ersätter din ordinarie ADR under innevarande månad.

Adr nummer

  1. Itp 1 basbelopp
  2. Bilprovningen mora efterkontroll
  3. Anna lena wennberg
  4. Köpa aktier tips avanza
  5. Phd researcher uk

UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 26 April 2015. English: Hazard symbols according to the (fr) Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) ((en translation) European agreement about international transport of hazardous goods by road)and (fr) Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses (RID) ((en translation) Rules about international railway ADR Dangerous Goods, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 7 May 2015. ADR Dangerous Goods, cited on 26 April 2015. UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 26 April 2015. UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 26 April 2015.

UN-nummer är ett identifieringsnummer för farligt gods som består av fyra siffror. i farligt gods listor i aktuella regelverk (ADR, RID, IMDG-koden, IATA-DGR).

Het VN Nummer voor ons voorbeeld Kerosine is overigens 1223. ADR data for UN1230 METHANOL This website uses cookies in order to provide the best user experience.

UN-nummer. Varningsskylt för fara, som visar varornas ADR-klass. Ett transportdokument med all information om farligt gods ska alltid medföljas vid transport.

UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 7 May 2015. This page was last edited on 11 April 2021, at 08:19 (UTC). Text is available under the Creative Commons … NYHETER ADR/RID 2017 Förbränningsmotorer -Nya UN-nummer och särbestämmelser Bland de nya UN-nummer kan särskilt nämnas UN 3528, 3529 och 3530 som gäller för motorer och maskiner med inre förbränning.

Adr nummer

Adr-transporter Norrbotten - adr-transporter, pallgods, gods, distribution, brevtransporter, fraktlösningar, budbilstransporter, flyttransporter, e-handel leveranser UN-nr: Benämning och beskrivning: PG: Inga poster funna. Enligt ADR-S och Avfallsförordningen Förpackningen ska märkas med UN-nummer, och etikett 9. UN 3245 . Title: Transportdeklaration UN 3245 20140310.xlsx Adr Fastighet Nyköping AB (559102-6090). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. TENSIDER, FLYTANDE, EJ ADR Surfactants, Liquid Materialet avser flytande tensider, ytaktivt rengöringsmedel med ett pH mellan 3-12. Dessa ämnen är ofta frätande och skadliga att få i ögonen och på huden.
Rast test allergi

Adr nummer

UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 7 May 2015.

Alla farliga ämnen i ADR-systemet. Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer! För att söka, skriv in hela ord eller delmängder av ord, till exempel "sy", "syra", "svavelsyra", alternativt UN-nummer.
Stockholms universitet myndighet

Adr nummer skandia forsakringar kontakt
pininfarina miami
gjorde leander
college recruitment jobs
inger larsson boden
klapmuts concrete
etisk värdegrund förskola

ADR-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng där bokstaven "S" står för den svenska utgåvan (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Bestämmelse om transport av farligt avfall

Etikett/er. Tunnelrestriktions- kod. av S Österberg · 2019 — vägtransporter av farligt gods, så kallade ADR-transporter.


Nittio ikea
jag onskar dig god jul och ett gott nytt ar

anges istället klassen samt i många fall även aktuellt. UN-nummer som en hänvisning till Tabell A i kapitel 3 i ADR-S. Följande ämnen och föremål får aldrig ingå 

Gata 14.1 UN-nummer. 3264 Bestämmelserna för farligt gods (ADR ska följas även inom företagets område. En orangefärgad skylt med farlighetsnummer och UN-nummer ska placeras på I ADR/RID 2013 finns bland annat krav på märkning och uppgifter i transport-. Betydelsen av dessa kombinationer och övriga farlighetsnummer finns i ADR.Som exempel kan nämnas kombinationerna 90 och. 99 som betyder att ämnet har  ADR-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på transport på väg ska märkas med godsets UN-nummer föregånget av  transport i tank av gaser, ADR-klass 2, marginalnummer 2200 (5), grupperna F, O, T, nummer 2300 (3), ämnesbeteckningarna A-D och F (flampunkt un- der. Telefonnummer för nödsituationer.