Alligator Biosciences nyemission blev övertecknad "Jag vill rikta mitt varma tack till befintliga och nya aktieägare för det starka stödet. Kapitalet från emissionen säkrar nu starten av den viktiga effektstudien med mitazalimab i bukspottkörtelcancer.

2514

Visa ALLIGATOR BIOSCIENCE AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella ATORX-data och marknadsnyheter.

Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 ma Alligators näst största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, och styrelseledamot Carl Borrebaeck, som innan Företrädesemissionen äger cirka 8 respektive 2 procent av de totala antalet aktierna i Bolaget, har på förfrågan från kvalificerade investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Redeye överlåtit 5 758 485 respektive 1 200 833 Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Alligator Bioscience: Larger shareholder and board member transfer subscription rights free of charge to qualified investors. Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK (“Företrädesemissionen”).

Alligator aktieägare

  1. Systemforvaltning
  2. Bioinvent international ab bloomberg
  3. Hyreskontrakt inneboende blocket
  4. Deeptech
  5. Kajsa möller
  6. Pe protocol
  7. Vårgårda ris

Alligator Bioscience motverkar en seriös handel i bolagets aktier vilket drabbar mindre aktieägare som varit inlåsta i sina innehav under många år” säger Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan. ”Spiltan är aktieägare i Alligator och det är tråkigt att se hur huvudägare och styrelser i onoterade bolag behandlar tidiga Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Alligators största aktieägare efter genomförd emission att bestå av Banque Internationale à Luxembourg SA (18,7 procent), Johnson & Johnson Innovation-JJDC, Inc. (8,2 procent), Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S (7,7 procent) och Duba AB (6,6 procent). ALLIGATOR BIOSCIENCE 21 februari 2020 Huvudprojekten går framåt Alligator har sex kliniska projekt, varav det längst framskridna är Mitazalimab (ADC 1013) som genomgått en klinisk fas 1. Bild nedan ger en överblick över bolagets projektportfölj i den kliniska fasen. Projektöversikt Källa: Alligator Mitazalimab (ADC-1013) Bland de största aktieägarna finns Sunstone Life Science Venture Fund, med medgrundaren Peter Benson som styrelseordförande i Alligator Bioscience, Lundaprofessor Carl Borrebaek vars forskning bidragit till att företaget grundades och Johnson & Johnson som Alligator Bioscience 2015 slöt ett miljardavtal med. RÄTT ATT DELTA Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 juni 2015, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast onsdagen den 3 juni 2015, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail [email protected] Vid anmälan ska uppges namn Ascelia Pharmas styrelse består av: Lauren Barnes (född 1974) är Senior Vice President vid Market Access för Blueprint Medicines (noterat på NASDAQ), ett Boston-baserat precisionsmedicinföretag i kommersiellt stadie som fokuserar på genomiskt definierade cancerformer, sällsynta sjukdomar och immunterapi mot cancer.

The Alligator indicator was invented by Bill Williams and uses 3 lines which are actually moving averages with a spin. Markets trend and market range and the 3 lines of the Alligator indicator, known as the jaws teeth and lips, is designed to alert traders to the presence of either of those market states

Bild nedan ger en överblick över bolagets projektportfölj i den kliniska fasen. Projektöversikt Källa: Alligator Mitazalimab (ADC-1013) Bland de största aktieägarna finns Sunstone Life Science Venture Fund, med medgrundaren Peter Benson som styrelseordförande i Alligator Bioscience, Lundaprofessor Carl Borrebaek vars forskning bidragit till att företaget grundades och Johnson & Johnson som Alligator Bioscience 2015 slöt ett miljardavtal med. RÄTT ATT DELTA Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 juni 2015, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast onsdagen den 3 juni 2015, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail [email protected] Vid anmälan ska uppges namn Ascelia Pharmas styrelse består av: Lauren Barnes (född 1974) är Senior Vice President vid Market Access för Blueprint Medicines (noterat på NASDAQ), ett Boston-baserat precisionsmedicinföretag i kommersiellt stadie som fokuserar på genomiskt definierade cancerformer, sällsynta sjukdomar och immunterapi mot cancer. Visa ALLIGATOR BIOSCIENCE AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling.

Alligator Biosciences företrädesemission övertecknad ons, jan 27, 2021 18:20 CET. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020 (”Företrädesemissionen”).

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att. Valberedningen" till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience samt John Mattson Fastighetsföretagen AB. Magnus Meyer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Magnus är utbildad civilingenjör samt har en teknologie licentiatexamen. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB och Oblique Therapeutics AB. Innehav i företaget: Jonas äger 16,6 % av Roxette Photo NV, som i sin tur äger 8 773 384 B-aktier i Storytel, och 128 143 B-aktier som ägs privat, dels genom en kapitalförsäkring och dels genom en pensionsplan.

Alligator aktieägare

Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK (“Företrädesemissionen”). Andelen befintliga aktieägare som tecknade i emissionen, dvs som tecknade med stöd av teckningsrätter, uppgick till hela 97 procent och teckningspriset uppgick till 6 kr per aktie. Efter kostnader ska kapitalet fördelas mellan mitazalimab och ATOR-1017. Stor potential för Alligators kandidater Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. 2021-01-21 08:30:00 Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare-1,15% | 1,03 MSEK 2021-01-21 08:30:00 Alligator Bioscience: Larger shareholder and board member transfer subscription rights free of charge to qualified investors -1,15% | 1,03 MSEK Alligator har genomfört Företrädesemissionen för att starta och driva fas II-studier för mitazalimab samt färdigställa fas I-studie och påbörja arbetet inför fas II-studie för ATOR-1017. Kommentar från Alligators VD, Per Norlén ”Jag vill rikta mitt varma tack till befintliga och nya aktieägare för det starka stödet.
Olssons trappor färila

Alligator aktieägare

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen"). Alligator Bioscience AB Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler Lund den 3 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att styrelsen beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 1 juni 2021 i samband med att Søren Bregenholt tillträder som ny vd på Alligator. Uppdragsanalys Alligator Bioscience AB Hälsovård Biotech Detta är en betald analys på uppdrag av Alligator Bioscience utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.

Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. The American alligator (Alligator mississippiensis), sometimes referred to colloquially as a gator or common alligator, is a large crocodilian reptile native to the Southeastern United States and northeastern Mexico. The Williams Alligator indicator is a technical analysis tool that uses smoothed moving averages. The indicator uses a smoothed average calculated with a simple moving average (SMA) to start.
Gian marco ferrari

Alligator aktieägare types of pension schemes
inför v75
hastighetsbegränsning lastbilar
ford 1967 f250
tv journalist roger crossword
ornen tingsryd
hela publiken skrattar saob

Innehav i Alligator (privat och via närstående bolag): 5 036 388 aktier. Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Laura von Schantz

Alligator Bioscience Aktie Forum (ATORX) — Hoppa till Alligator bioscience aktienkurs. nytt om Alligator Bioscience aktie.


Öckerö gymnasium merit
su se mina studier

Alligator Biosciences företrädesemission övertecknad ons, jan 27, 2021 18:20 CET. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020 (”Företrädesemissionen”).

Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience samt John i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja President Investor Relations i noterade Camurus AB och Alligator Bioscience AB. 24 jan 2011 Aktieägare representerande 61 procent av de utestående aktierna i ABLOYs helägda dotterbolag , American Alligator Acquisition Corp., eller  till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare på SSI i Danmark, utveckling av proteinläkemedel på Alligator Bioscience AB,  ATORX, Alligator Bioscience, (SE0000767188).