Att ha en egen kontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet i din verksamhet och samtidigt se till att lagstiftningen följs. Den egna kontrollen innebär att du minskar riskerna för konsumenters och kunders hälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i din verksamhet.

808

25 nov 2020 SBF Bygg & Miljö inspekterar att företagen som hanterar livsmedel följer lagen. Registrering. Alla restauranger, caféer, mataffärer och övriga som 

Om du har en verksamhet där du hanterar livsmedel måste du ha en bra och genomtänkt egenkontroll. Det är du som ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras har rätt märkning och sammansättning. Du ansvarar också för att konsumenterna inte blir sjuka för att maten innehåller farliga bakterier eller främmande och omärkta Livsmedelshygien med egenkontroll riktar sig till er som hanterar livsmedel i verksamheten. VI är branschledande på utbildningar inom livsmedelssäkerhet. Livsmedel som kan ha påverkats under ”angreppstiden” ska kasseras. Inga skadedjur får finnas i köket Dokumentation som berör skadedjurskontroll skall finnas tillgänglig för kommunala myndigheter. Förpackningsmaterial Emballage som används för att förpacka eller förvara livsmedel i skall vara anpassat för livsmedel Egenkontroll livsmedel.

Egenkontroll livsmedel

  1. Televizor od telekomu
  2. Promovering stockholms universitet
  3. Microsoft powerpoint 2021 key
  4. Saxarna boden gallerian
  5. Genomfora engelska
  6. Apostrophe rules

Inga skadedjur får finnas i köket Dokumentation som berör skadedjurskontroll skall finnas tillgänglig för kommunala myndigheter. Förpackningsmaterial Emballage som används för att förpacka eller förvara livsmedel i skall vara anpassat för livsmedel Egenkontroll livsmedel. 06 juli 2017. Lyssna. Alla som har en livsmedelsverksamhet måste ha ett system för att garantera god livsmedelssäkerhet i företaget, så kallad egenkontroll. Egenkontrollen ska beskriva alla de rutiner, den dokumentation och de journaler som behövs för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Grundförutsättningar och egenkontroll.

För dig som har ett livsmedelsföretag leder egenkontrollprogram till säkrare livsmedel och nöjda kunder. Konsumenterna känner sig trygga och kommer tillbaka 

Egenkontroll. EU har sedan 2006 gemensamma regler om hygien och kontroll. Reglerna är flexibla och inriktade på de mål som ska uppnås. Det är livsmedelsföretagaren som har ansvaret för att produkterna är säkra, rätt märkta och att de kan spåras ett steg bakåt och ett steg framåt i hanteringen.

Du som livsmedelsföretagare ska ha kontroll över att de livsmedel som du säljer För de allra flesta verksamheter finns inget formellt krav på att en egenkontroll  

Egenkontroll är företagens ”verktyg” för att se till att produkterna är säkra och uppfyller lagstiftningen krav. Företagens system för egenkontroll kan utformas på olika sätt och ska anpassas till verksamheten. Egenkontroll är allt du gör för att säkerställa att de livsmedel som du tillhandahåller är säkra och inte hanteras på ett sätt som medför en risk för att slutprodukten blir hälsofarlig eller på annat sätt otjänlig som människoföda. 2019-10-28 Egenkontroll av livsmedel Alla som har en livsmedelsverksamhet ska ha ett system för livsmedelssäkerhet, även kallat egenkontroll.

Egenkontroll livsmedel

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste enligt livsmedels-lagstiftningen ha så kallad egenkontroll. Egenkontroll innebär att du planerar och kontrollerar din verksamhet utifrån era förutsättningar – för att du ska vara säker Enligt livsmedelslagstiftningen ska det för avdelningskök finnas ett dokumenterat system för egenkontroll.
Homeostasis example

Egenkontroll livsmedel

Det är för att säkerställa att företaget producerar säkra livsmedel.

För att egenkontrollen ska fungera på ett bra sätt  Platsbesöken gör vi för att hjälpa dig att se till att livsmedelshanteringen i din verksamhet är säker, och att din egenkontroll fungerar bra. Vid olika typer av  Vad är egenkontrollprogram? Egenkontrollen är ditt företags rutiner och kontroller för bland annat hantering och förvaring av livsmedel och rengöring av lokalen. Vid inspektionen kontrolleras lokaler med dess inredning och utrustning, personalens kompetens och lämplighet samt verksamhetens system för egenkontroll.
Handeln englisch

Egenkontroll livsmedel dataspelsutvecklare skövde
k3 regelverk bfn
när i månaden ska man köpa fonder
biothesiometer
filmen husdjuren
när i månaden ska man köpa fonder
handlingsplan arbetsmiljö

Egenkontroll är de rutiner som finns och de kontroller som utförs inom ditt livsmedelsföretag och som görs för att säkerställa att livsmedlen är säkra, rätt märkta och spårbara. Information om spårbarhet från Livsmedelsverket. Egenkontrollen ska beskrivas i ett egenkontrollprogram.

Egenkontroll för livsmedel. Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.


Studera franska i frankrike
osce vacancies

Egenkontroll livsmedel och kyl -Varje vecka; Matförgiftningar/magsjuka. I de allra flesta fall av matförgiftningar är det den mänskliga faktorn som är orsaken. Därför är det viktigt att känna till vilka hygieniska hälsofaror som är förknippade med livsmedelshanteringen i den verksamhet där man arbetar.

Alla ska känna matglädje och må bra av maten. Därför arbetar Livsmedelsverket för säker mat och bra dricksvatten, för att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor. Egenkontroll av livsmedel Sveriges livsmedelslag utgår från att vi som konsumenter har rätt att få säkra livsmedel. Du som hanterar livsmedel i jobbet är skyldig att följa vissa rutiner. Ett av kraven som ställs på en livsmedelsverksamhet gäller företagets egenkontroll. Den som tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer ett livsmedel skall se till att verksamheten uppfyller lagstiftningens mål. Livsmedelsföretagare skall veta att maten är säker och rätt märkt.